Friday, 19 July 2024
Ads by

އިތުރު 10 ކުއްޖަކު ބޯންމެރޯ ހަދަން ފޮނުވަނީ

އިތުރު 10 ކުއްޖަކު ބޯންމެރޯ ހަދަން ފޮނުވަނީ

ބައިނަލްއަގްވާމީ ތެލެސީމިއާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި މިނިސްޓަރ ވާހަކަލަފުޅު ދައްކަވަނީ.... ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ދިޔަ ކުދީންގެ ތެރެއިން ދެ ކުއްޖެއްގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިފައިވާ ކަމަށާ އިތުރު 10 ކުއްޖަކު ބޯންމެރޯ ހަދަން ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ޒަކާތު ފަންޑުންނެވެ. މިހާތަނަށް 5 ކުއްޖަކު ވަނީ ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް ގޮސްފައެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ތެލެސީމިއާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ 5 ކުދީންގެ ތެރެއިން 2 ކުއްޖެއްގެ އޮޕަރޭޝަން ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެ ކުދީންގެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކާމިޔާބު ކަމަށާ މިވަގުތު ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަނެއް ތިން ކުދީންގެ އޮޕަރޭޝަން ވަރަށް އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ރޭ ވަނީ މި އަހަރު އިތުރު 10 ކުދީން ބޯމެރޯ ހެދުމަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަހަރުގެ މެދުތެރޭ 5 ކުއްޖަކު އަދި ފަސްކޮޅު 5 ކުއްޖަކު ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި 5 އަހަރުން 50 ކުދީންނަށް ބޯންމެރޯ ހަދައިދޭން އެހީތެރިވެދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި