Monday, 22 July 2024
Ads by

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ގައި

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހު 28 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ 41 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ހިއްސާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެގެން އަދި އޮންލައިންކޮށް “ފަހިވޯޓު” މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި މަހުގެ 20ގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަނި ކަމަށްވެސް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ހިއްސާދާރުން ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ރޭގަނޑު 7:00 އިން 8:15 އާ ހަމައަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން މެއި 26، ގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. އެމްއެސްޑީގެ ސިސްޓަމް އިންފިނިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްއަށް ލިބުނު ފައިދާ އިން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާގެ މަގުން، ޖުމުލަ 269 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލް އިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ބޭންކުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި ބަހާ އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ. މި އަދަދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުން ވޯޓު ލައިގެންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!