Monday, 22 July 2024
Ads by

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަރިވާން އުޅޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް މީޑިއާއަށް

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަރިވާން އުޅޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް މީޑިއާއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި، ދީޕިކާ ޕަޑުކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން، އެ މީހުން ވަކިވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް އަނެއްކާވެސް އަރައިފިއެވެ.

ރަންވީރާއި ދިޕިކާ ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް އަރާފައިމިވަނީ ރަންވީރު އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުން އެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ޑިލީޓްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ވަނީ ރަންވީރާއި ދިޕިކާ ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރަންވީރުގެ އިންސްޓަގްރާމުން އެމީހުންގެ ކައިވެނި ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކުރި ނަމަވެސް ދީޕިކާގެ އިންސްޓަގުރާމްގައި އަދިވެސް އެ ފޮޓޯތައް ފެންނަން އެބަހުއަޓެވެ.

ރަންވީރުގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު ފެންނަން ހުރީ 2023ން ފެށިގެން އޭނާ ލާފައި ހުރި ފޮޓޯތައް ކަމަށް ވުމުން ކައިވެނި ފޮޓޯތައް ހިމެނޭހެން އޭގެ ކުރިން ލީ ފޮޓޯތައް އާކައިވް ކުރީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

ހަ އަހަރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ލޭކް ކޮމޯގައި ކައިވެނިކުރި ރަންވީރާއި ދީޕިކާއަށް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބޭނެއެވެ.

ރަންވީރު އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯންއަކީ ބޮލީވުޑްގެ ހަގީގީ ޖޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ޖޯޑެކެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!