Ads by
ޚަބަރު
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

ހުކުރަށްދާން ގެއިން ނުކުތް ފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ގޮސްފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ / ގުލްފާމްގެ، 50 އަހަރުގެ އިސްމާއީލް މާހިރުއެވެ.

މާހިރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފެށީ އޭނާގެ ޚަބަރެއް އާއިލާއަށް ނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރޭ ދަންވަރު 1:08 ހާއިރު ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާހިރު މިއަދު ހަވީރު 16:40 ހާއިރު މާލެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *