Wednesday, 24 July 2024
Ads by

މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރް މަރުކާގެ 4 ވަނަ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރް މަރުކާގެ 4 ވަނަ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ގަނެފައިވާ އޭޓީއާރް މަރުކާގެ 4 ވަނަ ފްލައިޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނީ، މިފްލައިޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު ކަމަށެވެ. އަދި ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރޭނެ ކަމަށާއި، އެ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ފްރާންސްގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފްލައިޓް ރާއްޖެ ގެނެސް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާ އިބްރާހިމް އިޔާސް ވިދާޅުވީ، އޭޓީއާރްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނިން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފްލައިޓްތަކަކީ ފަސިންޖަރުންނަށް އަރާމު، އަޑު މަޑު ފްލައިޓްތަކެއްކަން އިޔާސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު އާޓީއާރް މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު ބޭނުން ކުރަމުންދާއިރު، ތިން ވަނަ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރިލް މަސް ތެރޭގައެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން ވަނީ އޭޓީއާރް-42-600ގެ އިތުރު ދެ ފްލައިޓް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!