Ads by
ޚަބަރު
ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރަން ޖޭޕީން ނިންމައިފި

މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ތާއީދުކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ 160 ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެ ޕާޓީން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކަމާ މެދު ކުރި މަޝްވަރާއަށްފަހު ނެގި ވޯޓްގައެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ހާމަ ކުރައްވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 2 ވަނަ ބުރުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމައިފައިވާކަމަށެވެ.

ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އާއި އެމްޑީޕީން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް ހިމެނޭހެން އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ގާސިމް އިބްރާހިމް އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް ގާސިމްއާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *