Ads by
ޚަބަރު
ކޯލިޝަން ހެދުމާމެދު ޖޭޕީން ނިންމާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކޯލިޝަން ހަދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އާއި އެމްޑީޕީން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް ހިމެނޭހެން އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ގާސިމް އިބްރާހިމް އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް ގާސިމްއާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ދެ ޕާޓީއާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ޖޭޕީން ނިންމަން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅުނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ ރައީސް ޞާލިޙް، ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، ގާސިމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 5,000 ވޯޓެވެ. މިއީ ގާސިމަށް އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތް ފަހަރެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *