Ads by
ޚަބަރު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިނަށް ޑރ. މުއިއްޒު އިތުރު ތިން އަތޮޅަކަށް!

ދެވަނަބުރަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނުގައި، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިތުރު ތިން އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު މިއަދު ފައްޓަވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި މުއިއްޒު ވަނީ އއ. އަދި އދ. އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ ހއ. ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އާއި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އިތުރުން ޑރ. ޝަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިން މިހާރު ކުރިޔަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ޑރ. މުޢިއްޒާއި، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *