Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އަދިތިޔާ އާއި އަނަންޔާ ރުޅިވެއްޖެ

އަދިތިޔާ އާއި އަނަންޔާ ރުޅިވެއްޖެ

2 އަހަރު ދުވަހު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެތަރިން ކަމަށްވާ އަދިތިޔާ ރޯއީ ކަޕޫރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ރުޅިވެއްޖެއެވެ.

ބޮލީވުޑް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު ވަކިވެ އެ 2 މީހުންވެސް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިއަށް ދާން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަދިތިޔާއާއި އަނަންޔާ ވަކިވުމަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. އެ ދެމީހުން ވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ރައްޓެހި ކަމުގެ ގުޅުން ބާއްވާ ކަމަށް ވެސް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ދެތަރިން ރުޅިވިކަމުގެ އަޑުތައް މި އެރީ މި ދެ މީހުން ކައިވެނިކުރަން އުޅޭކަމުގެ ހަބަރުތައްވެސް ފެތިރިފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި އެންގޭޖްވުން ވަރަށް އަވަހަށްް އޮންނާނެކަމަށް ބުނެ ވާހަކަވެސް ދެކެވެމުން ދަނިކޮށެވެ. މީގެއިތުރުން އަނަންނިޔާގެ އާއިލާއާއި އެކު ދާދި ފަހުން އަދިތިޔާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް އޭގެ ފޮޓޯތައްވެސް އާއްމުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު “ހޯ ގަޔޭ ހަމް ކަހާ” އަށް ފަހު ވެސް އަނަންޔާ އަދި އަދިތިޔާ ވަނީ ދެމީހުން އެކުގައި ޗުއްޓީއަށް ޔޫރަޕް ޓުއާއަކަށް ވެސް ގޮސްފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!