Friday, 19 July 2024
Ads by

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް ކައިރިން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ޔުނައިޓެޑް، ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ބަލިވީ 0-4 ލަނޑުގެ ތަފާތަކުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ކޮންމެ ހާފެއްގައި ޕެލަސްއިން 2 ލަނޑު ޖެހިއެވެ.

ރޭގެ ބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ޔޫރަޕްގެ ޖާގައަކަށް ކުރަމުންދާ އުންމީދަށްވަނީ ފަނޑުކަމެއް އައިސްފައެވެ. އެޓީމު މިވަގުތު 8 ވަނައިގައި އޮތީ 35 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. އެއީ 7 ވަނައަށް ޖެހިލި ޗެލްސީއަށްވެސް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްގެ އަދަދެވެ. 35 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓް ޗެލްސީއަށް ލިބިފައިވާ އިރު، އެޓީމުން ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ ކުރީގައި އޮތީ ފައިދާ 14 ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް 81 ގޯލު ވަދެފައިވާއިރު، މިއީ 1977 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ޓީމުގެ އެންމެ ދަށް ޑިފެންސިވް ރެކޯޑެވެ. މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ލީގުގައި 13 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެ ޓީމު އެންމެ ގިނަ މެޗުން ބަލިިވި ސީޒަނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި