Monday, 22 July 2024
Ads by

މިފަހަރު “ޝައިތާން” އެރީ ނެޓްފްލިކްސް އަށް

މިފަހަރު “ޝައިތާން” އެރީ ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ އާ ފިލްމު “ޝައިތާން” ނެޓްފްލިކްސްއިން ޕްރިމިއާކޮށްފިއެވެ.

މިފިލްމަކީ މިދިޔަ މާޗް މަހު ސިނަމާގައި ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މިހާރު މިފިލްމު ނެޓްފްލިކްސްއިން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަޖޭއާއި އެކު އާރު މަދަވަން އަދި ޖިޔޮތިކާ ލީޑު ރޯލު ކުޅޭ “ޝައިތާން”ގައި ދައްކަނީ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރުތަކެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު އާއިލާއެއް ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ރަހީނުކޮށް ހިންގާ ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެކެވެ. މި ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ނުކުތް އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތުގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ “ވަޝް”ގެ ހިންދީ ރީމޭކެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު “ސުޕަ 30” އާއި “ކުއީން” ކަހަލަ ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓުކުރި ވިކާސް ބާލްއެވެ.

ޖިއޯ ސްޓޫޑިއޯސްއާއި އަޖޭ ދޭވްގަން ފިލްމްސް އަދި ޕެނެރޯމާ ސްޓޫޑިއޯ ގުޅިގެން އުފެއްދި މި ފިލްމަކީ 65 ކްރޯޑް ރުޕީސް (8 މިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ ބަޖެޓަކުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ފިލްމަށް 25 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ލިބިފައެވެ. ފިލްމު ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވިއްކާލުމާ އެކު ފިލްމުގެ އާމްދަނީ މިއަށްވުރެ އިތުރުވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މި ފިލްމަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު އަޖޭގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު “މައިދާން” ވެސް ރިލީޒްކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް “މައިދާން” މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!