Monday, 22 July 2024
Ads by

އިޕްސްވިޗް އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އިޕްސްވިޗް އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަން ނުވަނަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެ ވަނަ މަގާމު ކަށަވަރުކޮށް، އިޕްސްވިޗް ޓައުން އިން 22 އަހަަރަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވެއްޖެއެވެ.

އެ ޓީމުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން ޓޮޕް ޑިވިޝަނަށް އެރިއިރު، ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވީ މިދިޔަ ސީޒަންގައެވެ. އިޕްސްވިޗުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ސީޒަނުގައި ދެ ޑިވިޝަނުން ޕްރޮމޯޓްވެ، ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު، ކިއެރަން މެކްކެނާއެވެ.

އިޕްސްވިޗަކީ 2011-2012 ވަނަ ސީޒަނުގައި ސައުތެމްޓަނަށް ފަހު، ޖެހިޖެހިގެން ދެ ސީޒަނުގައި ޕްރޮމޯޓްވެ ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައި ފުރަތަމަ ޓީމެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކޮލިފައިވީ ކުރިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލެސްޓަ ސިޓީއެވެ.

އަދި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ކޮލިފައިން ޖާގަ ލިބޭ ޓީމެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޕްލޭއޮފް ބުރުންނެވެ. ޕްލޭއޮފްގެ އެއް ސެމީގައި ކުޅެނީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑާއި ނޮރިޗް ސިޓީއެވެ. އަނެއް ސެމީގައި ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް އަލްބިއަން އާއި ސައުތެމްޓަންއެވެ. މި ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރެއިން އެއް ޓީމަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!