Ads by
ޚަބަރު
ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރު: ރައީސް ނަޝީދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ކާމިޔާބު ލިބުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ, ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް ޞާލިހަށް ކާމިޔާބު ލިބުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެއްކަމަށެވެ. މިވަގުތު އެމްޑީޕީގެ ޢާންމު މެމްބަރުން ވިސްނަންވީ އުފެދެން އުޅޭ ރިޔާސަތުގެ ބާރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު, ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ހުށަހެޅުމަކީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން، މި މަހު 25 ގައި ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދިޔުން ކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު، ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޯލިޝަންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ވަކި ޕޯޝަނެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރާނެ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު، ޑިމޮކްރެޓްސްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރައްވާ ކަމެކެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *