Monday, 22 July 2024
Ads by

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 36 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 36 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އިން ބާސެލޯނާ 4-2 އިން  ބަލިކުރުމާއި އެކު، ކަޑިޒް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވައި، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލަަށް 34 މެޗުން 87 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު 2 ވަނައިގައި އޮތް ޖިރޯނާ އަށް ވަނީ 34 މެޗުން 74 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. 3 ވަަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އަށް 34 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 73 ޕޮއިންޓެވެ.

ރެއާލަށް 36 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވީ، ބާކީ އޮތް މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެން، ޖިރޯނާ އާއި ބާސެލޯނާ އަށް ރެއާލަށް ވުރެ ކުރިނުހޯދޭނެތީއެވެ.

ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރެއާލްގެ ކީޕަރު ތިބޯ ކޯޓުއާ ކުޅުނު މެޗުގައި، އެ ޓީމުން ކަޑިޒް ބަލިކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލަނޑުތައް ޖަހައިގެންނެވެ. ރެއާލުން ލީޑުނެގީ، 51 ވަނަ މިނިޓްގައި ބްރަހިމް ޑިއާޒް ޖެހި ގޯލުންނެވެ. ބަދަލަކަށް ކުޅެން އެރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޖޫޑް ބެލިންހަމް އެވެ. ތިން ވަނަ ގޯލު ޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ހޮސޭލޫއެވެ.

މިރޭގެ ނަތީޖާއާ އެކު، ޖިރޯނާ ވަނީ އެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!