Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިއިލެކްޝަނުން 4 ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިއިލެކްޝަނުން 4 ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ބައި-އިލެކްޝަންތައް މިއަދު ބާއްވާފައިވާއިރު 5 އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން 4 ގޮނޑި ޕީއެންސީން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ،

  • ހއ. އުތީމު
  • ނ. ލަންދޫ
  • ނ. ވެލިދޫ
  • ހއ. ތަކަންދޫ
  • ރ. އިންނަމާދޫ

މީގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަމައެކަނި ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއެވެ.

ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރީ، ޕީއެންސީގެ އިބްރާހީމް ސުނާންއެވެ. ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ޕީއެންސީގެ އަބްދު ރައްޒާޤްއެވެ. ހއ. ތަކަންދޫ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރީ ޕީއެންސީގެ ސަމީނާ މުޙައްމަދެވެ. އަދި ރ. އިންނަމާދޫގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ، ޕީއެންސީގެ އާއިޝަތު ސަމާހާއެވެ.

ނ. ލަންދޫގެ ކައުންސިލް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރީ، އެމްޑީޕީގެ އާރިފެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!