Friday, 19 July 2024
Ads by

ކަރީނާ ޔުނިސެފް އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް

ކަރީނާ ޔުނިސެފް އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް

އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިސެފުގެ އިންޑިއާ ގޮފީގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޔުނިސެފް އިންޑިއާގައި ހިންގާތާ 75 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، ކަރީނާ އަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެޖަމިއްޔާގެ ސެލެބްރިޓީ އެޑްވޮކޭޓަރުގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަންނާނެކެވެ.

މި ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިއަދު ހިއްސާކޮށް ކަރީނާ ބުނީ ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔުނިސެފާ އެކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން މިހާތަނަށް ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކަރީނާ ބުންޏެވެ.

“ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް، މި ދުނިޔޭގެ އަންނަން އޮތް ޖީލު ފަދަ މުހިންމު ކަންތައްތައް މަދު. އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޔުނިސެފްއާ ގުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް،” އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުންޏެވެ.

ކަރީނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތާބޫ އާއި ކްރިތީ ސަނޯންއާ އެކު “ކްރޫ” އިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމެކެވެ. ކަރީނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ ރޯހިތު ޝެޓީގެ ‘ސިންގަމް އެގެއިން’ އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި