Friday, 19 July 2024
Ads by

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 16 މަޝްރޫއެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 16 މަޝްރޫއެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފެނަކައިން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 16 މަޝްރޫއެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ޙަވާލުކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ފެނަކައިން ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތައް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރުމަށް ފެނަކައާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެބައްދަލުވުމަކީ މަޝްރޫއުތައް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ޓެކްނިކަލް ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މަޝްރޫއުތައް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ހަވާލުކުރަނީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން 16 ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫއުތަކާއި މެދުކެނޑިފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި