Ads by
ޚަބަރު
ފުއާދު މާރިޔާއަށް: ބާތިލް ވޯޓާއި އެކުވެސް ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރަށްވުރެ ފަރަޤު ބޮޑު

ބާތިލް ވޯޓު ގުނައިގެންވެސް އިންތިހާބުގައި މިހާރު އޮތް ނަތީޖާ ބަދަލު ވެދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ފުއާދު މިފަދައިން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލް ވާވަރަށް ބާތިލް ވޯޓު ހުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ސްޕޯކްސްޕާސަން އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ބާތިލް ގިނަ ވޯޓުތަކެއް މިފަހަރު އިންތިހާބުގައި ހިމެނުނު ކަމަށާއި ފާހަގަ ޖާހަފާއި، ޔަޤީން ނުވެގެން މަތިން ފާހަގަޖެހުމުން އެވެސް ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުއާދު ވިދާޅުވީ އެއް ވަނަ އާއި ދެވަނަ ހޯއްދެވި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ފަރަގު ބާތިލް ވޯޓަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ވަނަ އާއި ތިން ވަނަ ކެންޑިޑޭޓްގެ މެދުގައި އޮތް ފަރަގު ވެސް، ބާތިލް ވޯޓަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދަތުރުކުރެއްވީ 101،635 ވޯޓާ އެކު އެވެ. އެއީ 46.6 ޕަސެންޓެވެ. މުއިއްޒާ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 86،161 ވޯޓެވެ. އެއީ 39.5 ޕަސެންޓެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *