Monday, 22 July 2024
Ads by

“ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 3” ޖޫންގައި ފަށަނީ

“ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 3” ޖޫންގައި ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ރިއަލިޓީ ޝޯ ކަމަށްވާ “ބިގްބޮސް”ގެ ޑިޖިޓަލް ވާޝަންގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން މިއަހަރު ޖޫންގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ “ބިގް ބޮސް” ގެ 18 ވަނަ ސީޒަން ކުރިއަށް އޮއްވައި މި ޝޯގެ ޑިޖިޓަލް ވާޝަނެއް “ބިގް ބޮސް އޯޓީޓީ 3 ” އަންނަ ޖޫން މަހު ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ޖިއޯ ސިނަމާގައި ދައްކާ “ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 3” ވެސް އެހެން ސީޒަންތަކާ އެގޮތަށް ފޯރިގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މިފަހަރުގެ ސީޒަންވެސް ހުށައަޅައިދޭނީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ބިގްބޮސް އެންމެ ގިނައި ހުށައަޅައިދިން ފަންނާނު ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާނެވެ.

ސަލްމާނަކީ “ބިގް ބޮސް” ގެ ރަސްމީ ހޯސްޓެވެ.

މިފަހަރުގެ ސީޒަންވެސް ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަ ހަފްތާ އާއި އަށް ހަފްތާ އަށެވެ. އޯޓީޓީ ސީޒަން ނިމުމާއެކު ރަސްމީ ބިގްބޮސް ސީޒަން ފެށުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ސީޒަންގައި ވެސް ގިނަ މަގުބޫލު ޓީވީ ތަރިންނާއި ބައެއް ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަންނާނުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ޓީވީ އެކްޓަރު ޝެހްޒާދާ ދާމީ އާއި ހަތުރޯން ކޭ ކިޅާލީ 12 އިން ފެނިގެންދިޔަ ޓީވީ އެކްޓަރު ޝީޒާން ޚާން އާއި ބިގްބޮސް 16 ގައި ބައިވެރިވި އެކްޓަރު ޝާލިން ބަނޮޠްގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ދަލްޖިތު ކޯރާ އާއި ބިގްބޮސް 17 ގައި ބައިވެރިވި ޓީވީ އެކްޓްރެސް އިޝާ މަލްވިޔާ އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސްރީރާމާ ޗަންދްރާ އަދި މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބާ މަހޭޝް ކެޝްވާލާގެ އިތުރުން ޓީވީ އެކްޓްރެސް ޕްރަތިކްޝާއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ނިންމާލި “ބިގްބޮސް 17” ކާމިޔާބު ކުރީ ސްޓޭންޑް-އަޕް ކޮމީޑިއަނެއް ގޮތުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މުނައްވަރު ފާރޫގީއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން “ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 2” ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ޔޫޓިއުބާ އެލްވިޝް ޔާދަވްއެވެ. “ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ 1” ކާމިޔާބު ކުރީ ޓީވީ އެކްޓަރެސް ދިވްޔާ އަގަރްވާލްއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!