Ads by
ޚަބަރު
އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ %50 އަނެއްކާވެސް ޑޮަލަރުން ދެނީ
އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތެރިވަނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ އަނެއްކާވެސް ޑޮލަރުން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަހުޖޫބު ޝުޖާއު ސޮއިކުރައްވައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ހުއްޓާލާފައިވާ މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ މިމަހުން ފެށިގެން އަލުން ޑޮލަރުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މުސާރައިގެ %50 ޑޮލަރުން ދެމުން ގެންދިޔަ ގެންދިއުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު ސެޕްޓެމްބަރު 2023 އިން ފެށިގެން އަލުން އަނބުރާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ” މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުއްވި މެމޯގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަމުން އަންނަ އެމްއޭސީއެލް އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނުން އަންނަ ކުންފުންޏެވެ. މުސާރާގެ 50 އިންސައްތަ ޑޮލަރުން ދެމުން އަންނައިރު އެންމެ ބޮޑު ބޯނަހެއްވެސް ދޭ އެކުންފުންޏަކީ އެމްއޭސީއެލްއެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރު އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 25،000ރ. ދީފައިވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއަކީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާ އެއް ކުންފުންޏެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *