Ads by
ޚަބަރު
މަޝްވަރާތައް ނުނިމޭތީ ޖޭޕީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން މިއަދު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ނިންމާނެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދު ބާއްވަން އޮތް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ފަސްކުރީ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ރިޔާސީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް އަދި ނުނިމޭތީއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޤާސިމް އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕާއެވެ. މި މަޝްވަރާގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް (ސެމްބެ)އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސަން އައިލެންޑަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާދަކުރައްވައިގެން ލިބިވަޑައިގަތީ 5،460 ވޯޓެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *