Saturday, 20 July 2024
Ads by

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރީދޫ ސަމާލު

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރީދޫ ސަމާލު

ފޮޓޯ: މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެފައި

މިހާރު ރާއްޖެއަށްކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ރީދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައި ވަނީ، ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ އަތޮޅަށެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައި ވަނީ މިއަދުގެ 12:45 އިން މެންދުރު 17:00 އަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، އެ ވަގުތު ތަކުގައި ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ އަތޮޅުން މ އަތޮޅަށް މިއަދު 10:30 އިން 16:30 ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް މޫސުމް ގޯސްވެފައިވާތީ، މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރު ފަތުރުކުރެއްވުމަށާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ގެންދަވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި