Monday, 22 July 2024
Ads by

ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އިތުރުކޮށްފި

ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އިތުރުކޮށްފި

ސްކޫލު ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން “އެކްސް”ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ސްކޫލު ބަންދާއި ދިމާކޮށް ޑިމާޑް ބޮޑުވެފައިވާތީ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރުކޮށްފައިވާ ދަތުރު ތަކުގެ ތެރޭގައި

  • މެއި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހޯރަފުށި ދެ ކޮޅު ދަތުރު
  • މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ތިމަރަފުށްޓަށާއި މާފަރަށާއި މަޑިވަރަށާއި ހަނިމާދޫއަށް ދެ ކޮޅު ދަތުރު
  • މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަރެސްމާތޮޑާ، ގަން، ފުނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަށް ދެ ކޮޅު ދަތުރު
  • މެއި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މާވަރުލު ދެ ކޮޅު ދަތުރު
  • މެއި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށި، ގަން އަދި ހޯރަފުށި ދެކޮޅު ދަތުރު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ސްކޫލު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ފްލައިޓަކަށް ޑިމާޑް ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. ޑިމާންޑަށް ބަލައި، މޯލްޑިވިއައުން ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ފްލައިޓްތައް އަބަދު ވެސް އިތުރުކުރެއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުކުރަމުންދާ މަންޒިލްތައް އިތުރުކޮށް، މިހާރު އުދުހެމުންދާ މަންޒިލްތަކަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތައް ވެސް ތައާރަފްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ފަހުން މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހުގައި ކޮލަންބޯއަށް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!