Monday, 22 July 2024
Ads by

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އީސީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: އީސީ

ރ. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

4 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރެއްވި މުހައްމަދު އަލީއެވެ. އޭނާ އަށް 1074 ވޯޓު ލިބުނު އިރު އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހުމާން (އިބްކޯ) އަށް ލިބިފައި ވަނީ 1070 ވޯޓެވެ.
އެ ދާއިރާއަށް ދެން ވާދަކުރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނުކުތް، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހޯމް މިނސްޓަރުން ކުރެއްވި އަޒްލީން އަހުމަދާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީން ނުކުތް އިސްމާއިލް އަހުމަދުއެވެ. އަޒްލީނަށް އިންތިހާބުގައި ލިބުނީ 77 ވޯޓެވެ. އިސްމާއިލް އަހްމަދުއަށް ލިބުނީ 579 ވޯޓެވެ.

އެހެންވެ އިބްކޯގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަލުން ވޯޓު އަލުން ގުނައިދެން ހުށައެޅުމުން އެކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނީ އެ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނައިދޭން އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން އީސީގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ނިންމާފައި ވަނީ އެ ދާއިރާގެ ފޮށިތައް ގުނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމުގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކަން މިހާރު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އެންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައިވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، ވޯޓުލީ ދުވަހު އެ ދާއިރާގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި 93 މެންބަރުންގެ ދައުރު ފެށެނީ އަންނަ މަހުގެ 28ގަ އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!