Friday, 19 July 2024
Ads by

7000އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން މިއަދު ފަށައިފި

7000އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން މިއަދު ފަށައިފި

7000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށްގެންދަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރުގެ އިމްތިހާން ރާއްޖޭގެ 256 ސެންޓަރެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 7501 ދަރިވަރުން، އޯ ލެވެލް އިމްތިހާން ހަދާއިރު، 7133 ދަރިވަރުން އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ހަދާނެއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ހަދާ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް ހަދާފައިވަނީ 6،698 ދަރިވަރުންނެވެ. މި ފަހަރު އޯ ލެވަލް ހަދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ 803 ދަރިވަރުން އިތުރެވެ.

މިއަހަރުގެ އިމްތިހާނު ފެށިއިރު, ސަރުކާރުން ވަނީ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން މަޖުބޫރު ހަތަރު މާއްދާ ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ މާއްދާތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި