Ads by
ޚަބަރު
ދެ ވަނަ ބުރާމެދުގައި ނިންމާގޮތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނަން: ޖޭޕީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހަދާނެ ބައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ތާއީދު ކުރާނެ ފަރާތެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނުކުތްނަމަވެސް ގައުމުގެ އިސްލާހަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމަށް މި ޕާޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށްވެސް ޖޭޕީއިން ބުނެއެވެ.
“ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސަލާމަތާއި، އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި މި ޕާޓީ ދެމިއޮންނާނޭ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.” ޖޭޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިގޮތަށް ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ގާސިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުމަށް އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދަތުރުކުރެއްވީ 101،635 ވޯޓާ އެކު އެވެ. އެއީ 46.6 ޕަސެންޓެވެ. މުއިއްޒާ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 86،161 ވޯޓެވެ. އެއީ 39.5 ޕަސެންޓެވެ.
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމަށް އިންތިހާބުން ލިބިޑައިގަތީ ދެ ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. އެއީ އެންމެ 5،460 ވޯޓެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *