Ads by
ޚަބަރު
ޤާސިމްއާއެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުމަށް ޔާމީން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް އަންގަވައިފި
ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ގާސިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓިއާއެކު ކޯލިޝަން ނުހެދުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޕީޕީއެމްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔާމީން ވަނީ އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުމަށް އެޕާޓީއަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޑރ.މުއިއްޒަށް ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޔާމީން މިގޮތަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް އެންގެވިއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިއްސަފުގައި ހަރަކާތެރިވާ ބޭފުޅުންނަކީ މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމްގައިވެސް ހަކަރާތްތެރިވެފައިވާ ބޭފުޅުންކަން ފާގަހަކޮށްލެވެއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ އޭނާއާ ބައިވެރިވުމަށް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު ވެސް ދެއްވައިފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް މިއަދު ހެނދުނު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުވެސް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވައިފައެވެ. ޖޭޕީން ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ ދައުވަތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދަތުރުކުރެއްވީ 101،635 ވޯޓާ އެކު އެވެ. އެއީ 46.6 ޕަސެންޓެވެ. މުއިއްޒު އާއި ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 86،161 ވޯޓެވެ. އެއީ 39.5 ޕަސެންޓެވެ.
ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމަށް އިންތިހާބުން ލިބިޑައިގަތީ އެންމެ ދެ ޕަސެންޓް (5،460)ވޯޓެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *