Friday, 19 July 2024
Ads by

އެޗްޑީސީން ގާޒާ ފަންޑަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ގާޒާ ފަންޑަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެޗްޑީސީ އޮފީސް: އެ ކުންފުނިން ވަނީ ގާޒާ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައި - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ގާޒާ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ގާޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 2.3 މިލިއަން މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އެޗްޑީސީން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އެހީގެ ގޮތުގެ ހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު، އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ކެނޑިނޭޅި ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވެސް ދަނީ އައިއޭސީ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އައިއޭސީން އިންސްޓަގްރާމުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި އެޗްޑީސީން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރި ފައިސާ، އޭގެ ހައްގުވެރި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ތަފުސީލު އާންމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އައިއޭސީއަކީ ދިވެހިންގެ އެހީ ބޭރުގެ ނިކަމެތިންނާއި އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އާންމުނުކުރާތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެފައިވުމުން އެ އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ލިބޭ ކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އާންމުކުރާނެ ކަމަށް މީގެ ހަ މަސް ދުވަސް ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި