Ads by
ޚަބަރު
މުޢިއްޒަށް ތާއީދު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި 

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒަށް ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ އިސް ވަކީލް އަދި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ވިދާޅުވީ މުއިއްޒަށް ތާއީދު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑަައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

“މިއީ ބޭރު ސިފައިން ބޭރުކޮށް ގައުމު މިނިވަން ކުރަން ލިބޭ ހެޔޮ ފުރުސަތެއް،” ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 84،805 ވޯޓެވެ. އެއީ 39.04 އިންސައްތައެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 100،342 ވޯޓެވެ. އެއީ 46.19 އިންސައްތައެވެ.

މި މަހުގެ 30ގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވާނީ، ދެވަނައަށް ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޞާލިޙްއާއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *