Ads by
ޚަބަރު
ދެވަނަ ބުރަށް ނިކުއްނާނީ މާ ވަރުދަކޮށް: އަލީ ޒާހިރު

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެއްބުރުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޞާލިޙުއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަން އަދި ނިމުނީކީ ނޫން ކަމަށާއި ދެވަނަ ބުރަށް ދާނީ މާ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އަލީ ޒާހިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަން އަދި ނިމުނީކީ ނޫން ކަމަށާއި ދެވަނަ ބުރަށް ދާނީ މާ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށެވެ.

“ދެވަނަ ބުރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިކުންނާނީ މިފަހަރު ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވެވުނު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓް އާވެސް އެކު. އެންމެން އެކުގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތިނެއް ރައީސް ސޯލިހު އާ އެކީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަށް ހޯދާނަން،” – އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އެންޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޞާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 84،805 ވޯޓެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 100،342 ވޯޓެވެ.

އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން އޮއްނާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *