Friday, 19 July 2024
Ads by

މިއަދަކީ އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ހޯދުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު

މިއަދަކީ އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ހޯދުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު

މިއަދަކީ އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށިން އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ހޯދަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

މިއަދަކީ އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށިން އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ހޯދަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފައި ވަނީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަދިޔާ ފޮށި ހުޅުވަން ލިބޭ ފަހު ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމަށެވެ. އަދި ހަދިޔާ ފޮށީގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހާއްސަ އިނާމު، އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ މިއަދު ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ހަދިޔާ ފޮށީގެ ދެވަނަ އަހަރު ގުނަމުންދާއިރު، މި ރޯދަ މަހު ވެސް އެތައް ހަދިޔާތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށްޓަކައި ހަދިޔާ ފޮށްޓަށް އަޅާ ފުރާލާފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އުރީދޫން ބުނެފައި ވަނީ މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް އިނާމަކީ އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯ ކަމަށެވެ. މި އިނާމާ އެކު ޕީއެސް 5، މޮބައިލް ފޯނު އަދި ޑިސްކައުންޓް ވައުޗަރތަކުގެ އިތުރުން ޑޭޓާ ޕެކް، ގޭމިން ޕެކް އަދި އިތުރު ގިނަ އިނާމުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ޑޭޓާ ޕެކް ލިބުމުން ވަގުތުން އެކައުންޓް ބެލެންސަށް އެއްވެގެންދާނެއެވެ.

ހަދިޔާ ފޮށީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އުރީދޫ ސުޕަރއެޕްގެ ހޯމްޕޭޖުން ފެންނަ ހަދިޔާފޮށި ބެނާގައިވާ “ޕްލޭ” އަށް ފިތާލުމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ސްކްރީނުން ފެންނަން އިންނަ ހަދިޔާ ފޮށްޓަށް ފިތަމުން ގެންދިއުމުން ފޮށި ހުޅުވި، ލިބުނު އިނާމު ފެންނާނެއެވެ. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ހަދިޔާ ފޮށީގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި ދެން ހަދިޔާ ފޮށި ކުޅެވޭނެ ވަގުތު ބެނާއިން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ހަދިޔާ ފޮށި ކުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ އިނާމެއް ލިބޭނެ ފަހަރެކެވެ.

ހަދިޔާ ފޮށި ހުޅުވައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު “ސްޓްރީކް” ހަދައި، “ކަރާ ޕޮއިންޓްސް” ކަލެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޅެގެން ސްޓްރީކް ހިފަހައްޓައި، ޕޮއިންޓް އިތުރުކޮށްގެން ލީޑަރބޯޑުގެ ކުރިއަށް އެރޭނެއެވެ. ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ލީޑަރބޯޑުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ ތިން ކަސްޓަމަރުންނަށް “ވީކްލީ މެގަ ގިފްޓް” ލިބެއެވެ.

މިއީ ހަދިޔާ ފޮށި ހުޅުވަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތެވެ. ފަހަރުގައި މި އަހަރު އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯގެ ނަސީބުވެރިޔަކީ ތިއީ ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި