Ads by
ޚަބަރު
މިއީ މިހާތަނަށް ބޭއްވިގެންދާ އެންމެ ސުލްހަވެރި އިންތިހާބު: ރައީސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު ރައީސް ޞާލިހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ އަމާން އޮމާންކޮށް ކުރިއަށްދާ އިންތިހާބު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ޞާލިހު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި ރަނގަޅު އަދަދެއްގެ މީހުން ވޯޓުލަމުން އަންނަކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއިންތިހާބުގައި 80 ޕަސެންޓާއި 90 ޕަސެންޓާއި ދެމެދު މީހުން ވޯޓުލާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަދި އެއާއެކު މިއަދު އަށެއް ޖެހިއިރު ވޯޓު ފޮށިތައް ހުޅުވި އެ ވޯޓު ލާން މިއަދު ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔަ. މިއީ މީގެ ކުރީގެ އިންތިހާބުގައި ނުފެންނަ މަންޒަރެއް. އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައިގެން އެކަހަލަ މާބޮޑު ޝައުވާއެއް އައިސްފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ހިތުން މި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ފެށުނީއްސުރެ މިހާ ހިސާބަށް މިގެންދަނީ ވަރަށް ސްމޫތުކޮށް. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައ ނުދެކޭ ފަދަ ރަނގަޅު ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކެއްގެ މަތިން އެބަދޭ.” ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާއްމު ކުރި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް 36،163 މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލައިފައެވެ. އެއީ 22،403 ފިރިހެނުންނާއި 13،760 މީހުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އިންތިހާބަށް ޖުމުލަ 574 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 176 ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 8 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 8 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާއިރު, އޭގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ފަސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ހިމެނެއެވެ

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *