Sunday, 14 July 2024
Ads by

ސައުދީއަށް ހަނދެއް ނުފެނުނު، ފިތުރު އީދަކީ ބުދަ ދުވަސް

ސައުދީއަށް ހަނދެއް ނުފެނުނު، ފިތުރު އީދަކީ ބުދަ ދުވަސް

ސައުދީގައި ހަނދު ބެލުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ - ފޮޓޯ:ހަރަމައިން

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަނދު ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ހަރަމައިން އިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކަށް މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ސައުދީއަށް ރަމަޟާން މަސް ފެށިފައި ވަނީ މާރޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާ ވާނީ އެ ގައުމަށް މި ރަމަޟާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައެވެ.

ބުދަ ދުވަހަކީ އީދު ދުވަސް ކަމަށް ސައުދީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު ފަލަސްތީން، މިސްރު، ކުވެއިތު، ޔޫއޭއީ، ގަތަރު، ބަހްރެއިން، ލުބުނާން، ޔަމަނު، އިރާގު، ސީރިއާގެ އިތުރުން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވެސް ވަނީ އެ ގައުމުތަކަށް ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ ބުދަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް