Friday, 19 July 2024
Ads by

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގޮވާން ބަހަން ފަށައިފި

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގޮވާން ބަހަން ފަށައިފި

މީހަކު ގޮވާމުން ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަނީ: ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގޮވާން ވަނީ ބަހަން ފަށާފައި - ފޮޓޯ:ޒަކާތު ހައުސް

މި ރަމަޟާން މަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީން ބަލައިގަނެފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ޒަކާތް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ގޮވާމުން ޒަކާތް ބެހުން ކުރިއަށް ދާނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ކަމަށް ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނެއެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނެފައި ވަނީ ތަކެތި ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ގޮވާމުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަހާ ގަޑިތައް:

  • މިއަދު ހެނދުނު 11:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް އަދި މިރޭ 8:30 އިން 10:30 އަށް
  • މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 އިން 3:30 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށް

ގޮވާމުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން މިރޭ 8:30 އިން 10:30 އަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނެއެވެ. ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނި ގޮތުގައި މާދަމައަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވާނަމަ ހެނދުނު 11:00 އިން 3:30 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށް ގޮވާން ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގައެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 20 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 4،499،433 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި