Friday, 19 July 2024
Ads by

މޯލްޑިވިއަނުން އައްޑޫ އާއި ކޫއްޑޫ އާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީީ

މޯލްޑިވިއަނުން އައްޑޫ އާއި ކޫއްޑޫ އާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް: އައްޑޫ އާއި ކޫއްޑޫ އާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ވަނީ ނިންމާފައި - ފޮޓޯ:އޭޓީއާރު

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގއ. ކޫއްޑޫ އާ ދެމެދު ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށާނީ އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހު ގަމުން ކޫއްޑޫއަށް އަދި ކޫއްޑޫއިން ގަމަށް ދަތުރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް ދަތުރުތައް ބާއްވާނީ:

  • އައްޑޫއިން ކޫއްޑުއަށް: ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 11:55 ގައި
  • ކޫއްޑޫއިން އައްޑޫއަށް: ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5:30 ގައި

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ދަތުރުތަކަކީ ދެކުނުގެ ރަށްތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ކުރަން ފަށާ ދަތުރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަލަށް ފަށާ މި ދަތުރުތަކާ އެކު ދިވެހިންނާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެއެވެ.

މި ދަތުރުތަކަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އެއަރލައިނުގެ ވެބްސައިޓާއި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ އިތުރުން ޓިކެޓިން އޮފީސްތަކުން ބުކިން ހެއްދޭނެ ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި