Ads by
ޚަބަރު
ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ވޯޓުލައި ނިންމާލާ: މުޢިއްޒު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމަށްފަހު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ... ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވީހާވެސް އަވަހަށް ވޯޓުލާ ނިންމާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ވޯޓުލުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް މަޑުނުކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގޮސް ވޯޓުލާ ނިންމާލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

“އެބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ އެދުމަކީ. ހަތަރެއް ޖަހާއިރަކީ ވޯޓުލާ ފޮށި ބަންދުކުރާ ވަގުތު އެހެންވީމާ އެއަށްވުރެ ކުރިން ވޯޓުދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ އަދި އިލްތިމާސަކީ،” ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.
މި އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބެވެ. އެގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި 8 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާއިރު, އޭގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކުގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ބޭފުޅުންނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ 3 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިފައިވާއިރު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމޭނީ ހަވީރު 4.00 ގައެވެ. ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި ބަޔަކު ނެތްނަމަ މެންދުރުފަހު 4.00 ގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށް 4.30 ގައި ވޯޓު ގުނަން ފަށާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 282395 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާއިރު ޖުމްލަ 574 ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފަ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނިވެސް 176 ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމާފައި ވާއިރު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަސް ގައުމެއްގައި އަށް ފޮށި ބަހައްޓާނެ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ އިންތިހާބެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *