Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ޚާލިދް އަލް ހަމާދީ އާއި ދެކުނު އޭޝިއާގެ މަނީގްރާމް ރީޖަނަލް ހެޑް ނަވީދު އަޝްރަފު - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މިއީ އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާއެކު ހެދި ޕާޓްނަރޝިޕާ އެކު ފެށި ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

މަނީގްރާމް އިންޓަރނޭޝަނަލްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފައިސާ ފޮނުވައިދީ ގުޅުވައިދިނުމުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏެކެވެ.

މި ޕާޓްނަރޝިޕާ އެކު އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ މަގު ވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. މި ހިދުމަތުގެ ދަށުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންގެ ބޭންކު އެކައުންޓް، މޮބައިލް ވޮލެޓު ނުވަތަ މަނީގްރާމްގެ އޭޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. އުރީދޫން ބުނެފައި ވަނީ އޭޖެންޓު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސޭނީ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމުގައި ލިބޭ ހިދުމަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޚާލިދް އަލް ހަމާދީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމް-ފައިސާއަށް ތައާރަފުކުރި މި ހިދުމަތަކީ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ފަދަ އަވަސް، ފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރި ހިދުމަތެއް ކަމުގައެވެ. މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި މި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މަނީގްރާމް ފަދަ ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏަކާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް އެންމެ ރަގަޅަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަނީގްރާމްއަކީ ފިންޓެކް އިނޮވޭޝަންގައި ވަރުގަދަ، ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މަނީގްރާމްގެ ޒަމާނީ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޅަދާނަ ކުންފުނިތަކާ އެކު މާލީ ހިދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދަމުންނެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ލައިސަންސް ލިބުމާ އެކު، އިންޓަނޭޝަނަލް ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް، އެމް-ފައިސާގެ ހިދުމަތް، އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތާ އެކު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވިފައި ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!