Friday, 19 July 2024
Ads by

އީދު ބަންދު ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލައިފި

އީދު ބަންދު ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް: ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމެވީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް - ފޮޓޯ:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުރިއަށް އޮތް އީދު ބަންދު ނިންމެންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމެވީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް މަޖިލީހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ދަނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގައި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި އާ އެއްގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ވެސް އޮންނައިރު ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގެ މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވީ ޗުއްޓީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އީދު ބަންދަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޖަލްސާތައް އަލުން ފަށާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަސްލަމް އިއުލާނުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އަންނަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާއިރު، 20 ވަނަ މަޖިލިސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި