Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސް ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ހިޔާ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ:ޕީޕީއެމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ޕާކު ސަރަހައްދުގައެވެ. ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އިން ވަނީ މިރޭ 9:45 ގައި ބާއްވާ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވާން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތުދޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާލޭގައި ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް ވަނީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލު މިރޭ ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ ރަސްމާލެ މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން ދައްކަމުންގެންދާ ވާހަކަތަކެވެ.

ރައީސް ވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައީސް މުޢިއްޒު ގެންދަވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކެމްޕެއިން ޖަގަހަތައް ހުޅުވުމާއި ޑޯޓުޑޯ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމަނިކުފާނު އަންނަނީ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި