Ads by
ޚަބަރު
ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ދެ ލޯންޗު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހުޅުމާލޭ ބަނދަރު ކައިރިން ހިނގައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ބަނދަރު ކައިރިން ދެ ސްޕީޑް ބޯޓެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ރިޕޯޓް މިރޭ 20:09 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެއް ލޯންޗަކީ ޖޯއީ އައިލެންޑުން ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން އެއާޕޯޓަށް ދާން ދިޔަ ލޯންޗެކެވެ. މި ލޯންޗުގައި 13 ފަތުރުވެރިންނާއި ތިން ފަޅުވެރިން ތިބި ނަމަވެސް މިތަނުން އެއްވެސް މީހަކަށް މާބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަނެއް ލޯންޗަކީ ލިއޯ ޓްރޭޑިންއަށް ނިސްބަތްވާ ލޯންޗެއް ކަމަށާއި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ އެ ލޯންޗްގެ 8 މުވައްޒަފަކާއި 2 ފަޅުވެރިންނާއެކު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ ލޯންޗުގައި ތިބި 5 މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އީއާރަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *