Ads by
ޚަބަރު
މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކ. މާލެ، މއ. ލެއްގި / ޢަބްދުލްޣައްފާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު (35އ) މިހާރު ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޢަބްދުލްޣައްފާރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފެށީ ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ 19:00 ހައިރު އާއިލާއަށް ހަބަރު ނުވެގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *