Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އުމްރާވެރިން ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މަދީނާއަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އުމްރާވެރިން ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މަދީނާއަށް

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައި ސްޕީޑް ރޭލުގައި ދަތުރުކުރަނީ - ފޮޓޯ:ޝަކީލް

މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ ދިވެހީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި ދާ އުމްރާވެރިން މައްކާ އާއި މަދީނާ އާ ދެމެދު ބަހުގައި ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ނިންމުމާ އެކު މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ މީހުން ގޮވައިގެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި ފުރަތަމަ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ޝަކީލް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ‘އެކްސް’ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން މައްކާ އާއި މަދީނާ އާ ދެމެދު އުމްރާވެރިން ދަތުރުކުރަމުން އައީ ބަހުގައި ހަތް ގަޑިއިރުން ކަމަށެވެ. އެ ތަކުލީފު ބޮޑު ދަތުރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަކީލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަތް ގަޑިއިރުން ބަހުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ކުރާ ދަތުރު، ހައި ސްޕީޑު ރޭލުގައި ދެ ގަޑިއިރުން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މި ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްދާ ފަރާތްތަކުން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތައް ވީހާވެސް ލުއި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދާ ދިވެހީންނަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހައްޖާއި އުމްރާވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!