Monday, 22 July 2024
Ads by

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި ތިނެއްގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީއަށް

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި ތިނެއްގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީއަށް

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި ތިނެއްގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީ އާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން (ސީއެމްއީސީ) އާއެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސީއެމްއީސީ އާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ސޮއިކުރި އެމްއޯޔޫ އާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޑީސީން ބުނެފައި ވަނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ގިގަބިޓް ޕެސިވް އޮޕްޓިކް ނެޓްވޯކް (ޖީޕޮން) އަޅާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. މިއީ ފޯނާއި އިންޓަނެޓް ފަދަ ހިދުމަތްތައް ގޭގެއަށް ގުޅައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯކެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އެ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ވެސް ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށެވެ. މަގުތައް ތަަރައްގީކުރާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުންނާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަސްމާލެ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަން ފެށި ގުޅިފަޅުގައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ސީއެމްއީސީ އަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!