Wednesday, 24 July 2024
Ads by

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށްފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށްފި

ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ މަގުމަތީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މާލޭ އުތުރުފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި، ވިލިމާލޭ ބަގީ ޝެޑު ސަރަހައްދަށް އެއްކޮށްފައިވާ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދާއި، އިސްކަންދަރު ކޮށީ ދޮށުގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ކުނިތައް އިއްޔެ އަދި ރޭގައި ކުރި މަސައްކަތުން ނަގާ ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މިއަދު އެކައުންސިލުން އެތާންގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ކުނި ތައް ނަގައި ސާފުކުރި ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރޭގައި

  • ހަދީބީ މަގު ކަންމަތި
  • ފަނޑިޔާރުމަގު ފަތަހަ ކަންމަތި
  • މަޖީދީމަގު ރުވާމަގު ކަންމަތި
  • ރުވާމަގު ޕިިއްޒާ ބޯނާ ކަންމަތި
  • ހީނާމާގެ ޕާކިންގ
  • ސަލާހުއްދީން ޕާކިންގ
  • މަޖިލިސް އިރުމަތީ މަގު

މި ރަމަޟާންމަހު މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވަން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެށިފާރަވެރިން ވެސް މަގުތަކަަށް ނެރެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ކުނި އުކާ މީހުން ހޯދުމަށް ފަހު އެމީހުން ލައްވާ ކުނިތައް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މާލޭ މަގުމަތީ ކުނި ބަހައްޓަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަދި ވިޑިއޯ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރ، 9341144 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުމަށް ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!