Monday, 22 July 2024
Ads by

ކޯޓުއާއަށް އިތުރު އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

ކޯޓުއާއަށް އިތުރު އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބެލްޖިއަމް ގޯލްކީޕަރު ތިބައު ކޯޓުއާގެ ވާތު ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، ފިޓްވާން ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ކަނާތު ކަކުލަށް އަނިޔާވެ މި ސީޒަނުަގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ކޯޓުއާގެ ވާތު ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން، އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މަޑުމަޑުން ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ. އަދި މީގެ ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، ޕިޗް ޓްރެއިނިންތަކަށް ނުކުތެވެ. އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރެއިނިން ނިންމުމަށް ފަހު ޓީމު ޓްރެއިނިން އަށްވެސް ނިކުއްނަންފެށިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޓްރެއިން ކުރަނިކޮށް އޭނާގެ ކަނާތު ފައިގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވި އިރު ޓްރޭނިން ދޫކޮށްދިޔައީ ފެންކަޅިވެ ހުރެގެންނެވެ.

ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އުންމިދުކޮށްގެން ހުރީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންނަ މަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ފިޓް ވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކަނާތު ކަކުލުގެ މެނިސްކަސް އަށް ލިބުނު އަނިޔާގައި އިތުރު ހަތް ހަފުތާ އަށް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރެއާލުގެ މެޑިކަލް ޓީމުން އަންނަނީ ކޯޓުއާގެ މި ފަހަރުގެ އަނިޔާގެ ކަންތައްތަކުން ހައްލެއް ހޯދަން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުން މަޖުބޫރުތޯ ބަލަމުންނެވެ. އޮޕަރޭޝަނެއް ނުކޮށް، ރަނގަޅުކުރެވޭނަމަ އެ ވިސްނުން އިސްކުރާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކުރިން ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު ކީޕަރު ކޯޓުއާ، ރެއާލަށް ބަދަލުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފީ އަކަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!