Monday, 22 July 2024
Ads by

ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕެއިން ބެނާތައް ހަރުކުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕެއިން ބެނާތައް ހަރުކުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅައިފި

ވިނަރެސް ފްލެޓުތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު: ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕެއިން ބެނާތައް ހަރުކުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް އެޗްޑީސީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕެއިން ބެނާތަކާއި ކެންވަސްތައް ހަރުކުރެވޭނެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްތައް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެނާ އާއި ކެންވަސް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކުރަމުންދާއިރު، އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރުން އަޅާފައިވާ ނެޓްވޯކުތަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެން މަސައްކަތް ކުރަން އެދިފައެވެ.

“އެއީ ޕޯސްޓަރތަކާއި ބެނާތައް ހަރުކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުން ކަރަންޓް ކޭބަލް އާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުމެއް ލިބި، ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ސަބަބުން ގިނަ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެތީއެވެ،” އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

 

ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލް ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދައި، އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި އެޗްޑީސީން ވަނީ ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލް ހަރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޗާޓެއް އެ ބަޔާނާ އެކު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!