Monday, 22 July 2024
Ads by

ބުޅާ ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބުޅާ ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބުޅާ ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާ ބުޅާތައް ގެންގުޅުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރާ “ޕެޓް ކެއަރ ފެސިލިޓީ” ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ބުޅާ ފެސިލިޓީ ހަދަން އެޗްޑީސީން ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 5،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދީފައެވެ. މި ފެސިލިޓީ ހަދަނީ ހުޅުމާލެ ފަރުކޮޅުފުށި ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓްރީ އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމާއި އެނިމަލް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މަރިޔަމް ވިޝާމާ އަހްމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު ފަށާފައި ވަނީ ފެސިލިޓީގައި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ވިއްސަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އަންނަ ހަފުތާގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓެއް ދެނީ އެނިމަލް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑަށް އުންމީދު ކުރެވެނީ ކުރިއަށް މަހެއް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފެސިލިޓީ ބިނާކުރެވި، މާލެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބުޅާތައް ގެނެވި، އެ ބުޅާތައް ނިއުޓާކުރެވިގެން މި ތަނުގައި ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް،” – މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

މިއަދު ބުޅާ ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭއިރު އެކި ވައްތަރުގެ ޕެޓް ކެއަރ ޕެސިލިޓީއެއް އެ ތަނުގައި ހަދާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މާލޭ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ބުޅާތައް ގިނަވެ، އާންމުންނަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ވަމުން ދާތީ ބުޅާ ގެންގުޅެން ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޭރު މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސަތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ބުޅާ ފެސިލިޓީއެއް ވިލިމާލޭގައި ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާނު ވެސް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!