Friday, 19 July 2024
Ads by

ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން: ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި.

ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން އެ ތަނުން ގޯތި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނާއި ގަޑި ފަހުން އިއުލާނު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވާން އިއުލާނާ އެކު އޮންލައިން ފޯމެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިހާރު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގިރާވަރުފަޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓެއް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ޑްރާފްޓުގައި ގިރާވަރުފަޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ ބިންތަކާ އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މި ބިންތަކުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ބިމާއި ކޮމިނިއުޓީ ޒޯންތަކާއި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޕްލޮޓްސް އާއި ކޮމާޝަލް ބިންތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ޑްރާފްޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯނެއް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި