Monday, 22 July 2024
Ads by

ހުޅުމާލެއަށް ފޮއްޓެއް އިތުރުވެ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 241 ވޯޓު ފޮށި

ހުޅުމާލެއަށް ފޮއްޓެއް އިތުރުވެ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 241 ވޯޓު ފޮށި

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން ފޮށި ބަންދުކުރެވިފައި - ފޮޓޯ:އީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖުމްލަ 241 ވޯޓު ފޮށި ހުންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 608 ވޯޓު ފޮށި ހުންނާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެކުރިން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކުރީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހާ އެކު އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް އިންތިހާބު ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އީސީން ބުނެފައި ވަނީ އިންތިހާބު އޮންނަ ތާރީހަށް ބަދަލު އައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ފޮށީގައި އަދަދަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު ނަޔަސް ބައެއް ތަންތަނުން ފޮށި މަދުވެ، އަނެއް ބައި ތަންތަނަށް ފޮށި ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސަރަހައްދަށް އެއް ފޮށި ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އީސީން ބުނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 240 ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް މިހާރު 241 ފޮށި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.
އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލޭގައި ބަހައްޓާ 181 ފޮއްޓާއި ހުޅުމާލޭގައި ބަހައްޓާ 51 ފޮށި އަދި ވިލިމާލޭގައި ބަހައްޓާ 9 ފޮއްޓެވެ. ވޯޓު ފޮއްޓެއް އިތުރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ.

ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް:

  • ރިސޯޓު: 34 ފޮށި
  • ރާއްޖޭން ބޭރުގައި: 3 ފޮށި
  • ޖަލުތައް: 5 ފޮށި

ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުލޭގައި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް އީސީން ކުރިން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ ހުޅުލޭގައި ފޮއްޓެެއް ނުބަހައްޓާ ގޮތަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!