Ads by
ޚަބަރު
ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ތާއީދު މުޢިއްޒަށް

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ތަމްސީލު ކުރަށްވާ “އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން” ގައި ހިމެނޭ ގިނަ އިލްމުވެރިންގެ ތާއީދު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ކުރެއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އިލްމުވެރީންގެ ގުޅުމަކީ 150 ވުރެ ގިނަ އިލްމުވެރިއަކު ހިމެނޭ ހަރަކާތެކެވެ.

އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ހޯދުމަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެގުޅުމުން ވަނީ ވޯޓެއް ނަގާފައެވެ. އެވޯޓުގައި 105 އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު 87 އިލްމުވެރިން ވަނީ ޑރ.މުއިއްޒަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމާ ވޯޓު ދީފައެވެ.

އަދި ނުވަ އިލްމުވެރިން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ތާއީދު ކުރެއްވި އިރު ފަސް އިލްމުވެރިން ތާއީދު ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބާއި އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ފާރިސް މައުމޫނަށް ވެސް އެއް އިލްމުވެރިއަކު ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

އެއްވެސް އިލްމުވެރިއެއްގެ ތާއީދު ލިބިވަޑައިނުގަތީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވާ ހަސަން ޒަމީލަށެވެ.

އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރައީސް ސޯލިހު ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *