Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރު ކުރާނީ ޒުވާން ޚަޠީބުން

ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރު ކުރާނީ ޒުވާން ޚަޠީބުން

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ޚަޠީބުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މާލޭ ސިޓީގެ ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި މިއަދު އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރާނީ ޒުވާން ޚަޠީބުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލޭގެ ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރު ކުރާނީ ޒުވާން ޚަޠީބުން ކަމަށެވެ. މި ރޯދަ މަހު އިމާމުވެ ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރުމަށާއި ހުކުރު ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް 10، 11 އަދި 12 ގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންނަށާއި ސްކޫލް ނިންމާފައިވާ ޒުވާނުންނަށް ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމުކުރި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި 160 ކުދިންނާ ވަނީ އިންޓަރވިއުކޮށްފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި އަހަރު އިމާމުވެ ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރުމަށް 16 ކުއްޖަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

މިއަދު ހުކުރު ކުރާ ޒުވާން ޚަޠީބުން:

  • ނައުފަން ނިޔާފް (ހުކުރު މިސްކިތް)
  • ޙުސައިން ޒައިން ޢަލީ (ހުޅުމާލެ، މަސްޖިދުލް އަމާނީ)
  • ސުލައިމް މުޙައްމަދު ލަޠީފް (ޠައިބާ މިސްކިތް)
  • ޢަބްދުލްމަތީން މުޙައްމަދު (ޢީދު މިސްކިތް)

މި ޚަޠީބުންގެ ތެރެއިން ޙުސައިން ޒައިން ޢަލީއަކީ އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖެއް ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ޤުރުއާނުގެ 12 ފޮތް ހިތުދަސްކޮށްފައެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!